Kopersadvies

Kopersbegeleiding zonder omkijken

Het Woonlab Projecten

Het Woonlab Projecten neemt ook de kopersadvisering in zijn totaliteit van u over. Ervaren professionele wooncoaches begeleiden uw koper uit uw naam. Dat doen zij gedurende het gehele traject van koop tot aan de levering van de woningen. De wooncoaches verzorgen tevens alle benodigde communicatie van nieuwsberichten tot aan opleverbrieven. Wij staan direct klaar bij vragen en attenderen kopers op belangrijke beslissingsmomenten.

De kopersadvisering outsourcen is niet alleen maar gemak. Door de ervaring van onze specialisten dragen wij in hoge mate bij aan de klanttevredenheid van projectontwikkelaars, (ontwikkelende) aannemers, makelaars, woningbeleggers en corporaties. Hóe die samenwerking in de praktijk uitpakt, is aan u. Flexibel als wij zijn, kunnen wij het gehele project aannemen van A tot Z. Ook kunt u onze wooncoaches op deeltijdbasis of projectbasis inschakelen, en zelfs voor één of meer dagen per week. Tevens kunnen wij fungeren als flexibele schil en op afroep nauw samenwerken met uw eigen begeleidingsteam.

Coördinatie van het
keuzeproces in één hand

Het Woonlab en Het Woonlab Projecten blijven betrokken bij het vervolgtraject door alle genomen beslissingen te coördineren. Wij werken direct samen met onder andere Volgjewoning.nl en HomeDNA: Online applicaties die in één persoonlijk dossier alle aanbiedingen, offertes en deadlines voor uw koper inzichtelijk maken. Daardoor fungeren wij als slimme partner in de keten van oriëntatie tot oplevering.